Dezember 07, 2022

ÝEKELIKDE Settar Sowgy

ÝEKELIKDE   Settar Sowgy

 

Settar Sowgy

Ýekelikde

 

Ýekelikde ýaşaýaryn.

Ýaşaýyş

Pitne ýok, —–görip ýok, ———-galp ýok ýerde.

 

Şular bilen dem alýaryn başa-baş.

Dert ýok, —–gaýgy ýok, ———-garyp ýok ýerde.

 

Gijesi, gündizi şatlyk-şagalaň.

Reňkleri miwe ýaly çagalaň.

Pikirinde  hyýalynda adamlaň,

Bergi ýok, —-algy ýok, ———-ogry ýok ýerde.

 

Arzuwlaň barynyň reňki ýaşyl.

Maksatlaň köpüsi bolýanmyş hasyl.

Ertirin gujaklap, ýatýanmyş nesil,

Gara ýok, —–sary ýok, ———-gündiz ak ýerde.

 

Hyýalymda ýaşaýaryn ýeke-täk.

Ýer ýüzünde aýdýan arzuwlarym ýok.

Bar-da bolsa bardyr,

Ýokardan aşak.

Aralarda, —–diwar perde, ———-ýok ýerde.

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.