Dezember 07, 2022

Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady

Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady

Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady

 

02.Nowember.1996 Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Onuň esasnamasy şeýle bir günde, Almanda ýaşaýan türkmenleriň Köln şäherinde geçiren ikinji uly maslahatynda makullanyp, resmileşdirilmäge tabşyryldy.

Esasnamada nygtalyşy ýaly, ojagyň maksady türkmen kulturyny goramak we ösdürmekden ybaratdyr.

Siziň hem ugruňyz şeýle bir maksada tarap bolsa, biz bu bagtly ýollary agzybir ýolagçylar hökmünde bilelikde aşyp bileris. Sizi tüýs ýürek bilen işdeşlige çagyrýarys!

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 01.11.2018

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.