Dezember 05, 2022

PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy.

Delhi Soltanlygy 1206-njy ýylda guruldy we içki ýagdaýlary durnuksyz hem bolsa, 1526-njy ýyla çenli dowam etdi. 

1232-nji ýylda Delhi soltany Şemsetdin Iltutmuş bütin Gündogary geň galdyryp, Raziýe gyzyny oglanlarynyň içinde iň parasatly, başarjaň we ukyplysy bilip, öz orunbasarlygyna saýlady. Şonuň bilen Raziýe Begüm Soltan 1236-1240 ýyllar aralygynda Delhi hökümdary boldy.

Raziýe Soltanyň mazary Delhi şäheriniň derwezeleriniň (gate) biri bolan Türkmen Gapysynyň golaýyndadyr diýip bildirilýär.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.