Dezember 05, 2022

NEDIRBAÝ AÝTAKOW

NEDIRBAÝ AÝTAKOW

1894-nji ýylda Mangyşlakda balykçy bir maşgalada dünýä inýär.

1921-nji ýylda Sowetleriň Krasnowodski gurultaýynda gaýybana Ijraiýe (Ýerine ýetiriji) Komitetiniň agzalygyna we 1922-nji ýylda, kommunistik partyýanyň hataryna girenden soň, şol komitete başlyk bolup saýlanýar.

N. Aýtakow 1925-nji ýyldan 1937-nji ýyla çenli TSSR-iň ýerine ýetiriji merkezi komitetiniň ýolbaşçysy we bütin SSSR-iň hem ýerine ýetiriji merkezi komitetiniň 7 ýolbaşçysynyň biri bolup işleýär.

TSSR-iň ilkinji prezidenti Nedirbaý Aýtakow 1937-nji ýylda şahsiýet kultunyň nähak gurbany bolýar. 22-nji Juli 1937 gijesi ol Aşgabatda tutulýar we 28-nji Oktober 1938 de Moskaw Oblastinde oldürilýär.

———————

Çeşmeler: Alman Wikipediýa

Taryhyň Ýapraklarynda Türkmenler-Dr. M. Kylyç

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.