Dezember 07, 2022

Nakyllar

Nakyllar

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:

 

Dag başy dumansyz bolmaz, är başy – hyýalsyz.

Dagdan arkasy bolanyň, daşdan ýüregi bolar.

Depegenden daşrak.

Dil bilen orak orsaň, bil agyrmaz.

Dokluk näme diýdirmez, açlyk näme iýdirmez.

Dost dostuň aýnasydyr.

Durna gökde, duzak ýerde.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.