Dezember 05, 2022

NAKYLLAR – (Ş…)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:

Şaly suwsuz bolmaz, palaw – bugsuz.

Şerabyň azy däri, köpi – öt.

Şeýtanyň azdyrany özüniňki.

Şägirt ussatdan ozdurmasa, kär ýiter.

Şiriň şirligi – dişi bilen dyrnagy.

Şor doňmaz, ýaman oňmaz.

Şüküriň şöhlesi görünmez.

————–

Suratda: Gyňajujy, 19-njy asyr.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.