Dezember 05, 2022

Nakyllar -(J…)

Nakyllar   -(J…)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:

Nakyllar   -(J…)

 

Jany saga, günde toý.

Jaýyn tapsa, garynja-da pis duşman.

Jemagatyň kör bolsa, bir gözüňi ýum.

Jomart berer, namart gysganar.

Jögüden batyr dörese, öz çadyryny çapar.

Jöwen eken jöweninden geçdi weli, serçeler oňşanok.

Jygaňy ber-de, başyňy al.

—————–

Jyga, täç

Surat: Türkmeniň kümüş bilezigi

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.