Dezember 05, 2022

NAKYLLAR – (E…-2)

NAKYLLAR – (E…-2)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:

Edebiň ýagşysy – ulyny syla.

Egri agaç ýarsgynyna gider.

El eli ýuwar, iki el birigip – ýüzi.

Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen.

Eýesini sylasaň, itini urma.

Eýesiz öýi jyn eýelär.

Eken orar, okan biler.

——————-

Ýarsmak: bir zadyň keşbi, formy, durky üýtgemek.

Surat: Köne Ürgençde Horezm şasy Tekeşiň mazary.

Taýýarlan: Suwhan Gylyçtagan

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.