Dezember 07, 2022

Merhum Abdolmejid Turany ýatlap

Merhum Abdolmejid Turany ýatlap

Merhum Abdolmejid Turany ýatlap

 

Türkmen şahyr we ýazyjy merhum Abdolmejid Turan 1960-njy ýylda, Afganistanyň Alty bölek obasynda dünýä inýär.

Kabulda žurnalizm okuwyny gutaran Merhum Turan, türkmen edebiýaty we medeniýeti ugrunda žurnallarda, radio-telewisionda we medeni ojaklarda ömür boýy ýadawsyz çeken zähmetleriniň netijesinde, türkmenleriň uly medeni şahsyýeti bolup ýetişýär.

 

Merhum ýurduň bulagaý ýagdaýy sebäpli, Pakistanyň Peşawar şäherinde bosgun bolup ýaşan ýyllarynda-da ençeme türkmen dessanlary, klassyk we täze eserleri işläp, çapdan çykardy.

 

Şol ýyllarda merhum Turan hat arkaly Alman türkmenleri bilen hem aragatnaşykdady.

 

Ady ebedi bolan Abdolmejid Turan 2011-nji ýylyň September aýynyň ikisinde (02.09.2011) Anna güni, uzak çeken hassalykdan soň, 51 ýaşynda aradan çykdy.

 

Ýatan ýeri ýagty bolsun!

 

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 02.09.2018

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.