Dezember 07, 2022

Kultur Ojagynyň gurulan gününiň şanyna

Kultur Ojagynyň gurulan gününiň şanyna

Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,

 

2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Şu esasda biz bu ýyl medeni ojagymyzyň gurulan gününiň 23-nji ýyl dönümini uludan uly we bu şanly güne ýaraşykly bir dabara bilen belläp geçmäge taýýarlanýarys. Bu gutly günüň begençli dabarasy Allerweltshaus Kölnde ýazyljak dostlukly, geň we bol-bereketli saçagyň başynda geçiriljekdir. Duşuşykda Ojagyň geçmişine we geljegine seredilip, gürrüň ediler.

 

Saz-söhbetli we buýsançly dabaramyza Sizi tüýs ýürekden çagyrýarys!

 

Duşuşygymyzyň:

Ýeri:       Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany:  Ýekşenbe,   10.11.2019,   sagat:    11:00- 15:00

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy

Dolandyryş topary

Köln, 14.09.2019

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.