Januar 27, 2023

GYNANÇLY HABAR

GYNANÇLY HABAR

Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy)

Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň örän biwagt we duýdansyz aradan çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik.

Jepbar aga Türkiýede arhytektur okuwyny gutaryp Swedene barandan soň, türkmen medeniýetiniň ugrunda ilkinjileriň biri bolup, ýeňlerini çermäp işe girişdi.

Biz bu ýitginiň agyr agysyny bütin ildeşlerimiz bilen paýlaşyp, merhumyň maşgalasyna we ähli galanlaryna sabyr, kuwwat we uzak ömür dileýäris!

Yzy ýarasyn!
Ýatan ýeri ýagty bolsun!

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 05.12.2020

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.