Dezember 05, 2022

GURBAN BAÝRAMYNYŇ BEGENJI BILEN

GURBAN BAÝRAMYNYŇ BEGENJI BILEN

Gadyrdan dostlar,

Türkmen Kultur Ojagy görkana Gurban baýramyny Köln şäherinde maşgalalar duşuşygyny gurmak bilen belleýär.

 

Gözel tebigatyň goýnunda geçiriljek bu duşuşyga Sizi bütin maşgalaňyz bilen çagyrýarys we oňa gelip goşuljagyňyzy ojagyň dolandyryş toparyna habar bermegiňizi haýyş edýäris!

 

Duşuşyk zamany:  Ýekşenbe, 11.08.2019

Sagat:    13-den …….. 19-a çenli

Ýeri:      Blücherpark, Escher Str.50  ,  50739 Köln

 

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 28.07.2019

——————–

Surat: 2018-nji ýylda Gurbanlyk duşuşygymyzdan

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.