Dezember 07, 2022

Gaýçy sözüniň köki

Gaýçy sözüniň köki

Gaýçy sözüniň köki

Mata ýaly närseleri gyýmak, kesmek üçin ulanylýan bu guralyň ady işligiň gyý kökünden we onuň niýetlenen ugruny bildiriji –yjy goşulmasyndan durýar. Manysy-  «gyýyjy» , «kesiji» . Soňra bu adyň birinji y sesi a sesine öwrülipdir. Bu türki söz  geýçi  görnüşinde pars diline-de geçipdir.

 

Türkmen diliniň sözköki sözlüginden

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.