Dezember 07, 2022

ENE DILIMIZDE  “DÜŞÜM”

ENE DILIMIZDE  “DÜŞÜM”

Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle baglanyşygyny düşüm goşulmalary ýerine ýetirýärler.

Türk dilleriň köpüsinde bolşy ýaly, türkmen dilinde alty düşüm bar.

Atlaryň düşüm bilen üýtgeýişleri

Görşümiz ýaly her bir düşümiň aýratyn goşulmalary we degişli soraglary bar.

——————-

Düşüm sözi özge dillerde: Der Kasus, die Fälle (alman), Grammatical cases (iňlis),

padež (ors),  حالتهای دستوری (pars), we ş. m.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.