Dezember 07, 2022

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerinden:

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerinden:

Çaga-da eje diýip aglar, uly-da.
Çakylyksyz baran düşeksiz oturar.
Çaman ördek ir uçar.
Çanak döwügi seplener, ýürek döwügi eplener.
Çopana meýlis haram.
Çöl görki suw, suw görki guw.
Çyn söz kasam islemez.
——————
Çaman = Ýüwrük däl, Çalasyn däl, haýal

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.