Dezember 05, 2022

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-(K…)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-(K…)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:

Nakyllar   -(K…)

 

 

Ker bilen hylwat kylma.

Kimse dile düşer, kimse üm bilen.

Kiri kir açar, kinäni söz.

Kişi alasy içinde, ýylky alasy daşynda.

Köpi söýmedik köpünsiz gömüler.

Köpüň dilegi köl bolar.

Kyrk ýyl gyran gelse, ajally öler.

 

Surat: 19-njy asyr türkmen şaý-seplerinden, « Açar-bag » .

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.