Januar 26, 2023

“EDEBIŇ ÝAGŞYSY – ULYNY SYLA”

“EDEBIŇ ÝAGŞYSY – ULYNY SYLA”

22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet jemgiýetiniň 152-nji oturşygy türkmen edebiýatynyň hyjuwly işgäri ussat Atanazar Bärzine ýöritelenipdi.

 

Bu duşuşykda türkmen medeniýetiniň saklanmagy we pajarlap ösmegi ugrunda Atanazar agaň 40 ýyl irmän-arman çeken zähmetlerine örän uly gadyrdanlyk bildirildi.

 

Bu dabara Hazar deňzinden Demirgazyk Horasana çenli, Türkmensahraň ähli şäher we obalarynda bolan medeni ojaklaryň we guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.