Dezember 07, 2022

DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA

DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA

Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, tapylan sözleriň başky harpyny tertip bilen yzly-yzyna düzmekden 4 harpdan ybarat bolan täze bir söz emele gelýär. Ol näme bolup biler?

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.