Juli 06, 2022

Nakyllar
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:Nakyllar-G

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - G   Gaharyny ýuwdan batyr. Galan işe gar ýag ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - G   Gaharyny ýuwdan batyr. Galan işe gar ýagar. Gapyçynyň garny dok. Geçä jan gaýgy, gassaba – ýag. Gerekli daşyň agramy ýok. Göwnüm onda, ...

  Read more
 • NAKYL WE ATALAR SÖZI HAKDA OÝLANMA

  NAKYL WE ATALAR SÖZI HAKDA OÝLANMA NAKYL türk dilinde ATASÖZÜ bolsa, oňa Azerbaýjan dilinde ATALAR SÖZÜ d ...

  NAKYL WE ATALAR SÖZI HAKDA OÝLANMA NAKYL türk dilinde ATASÖZÜ bolsa, oňa Azerbaýjan dilinde ATALAR SÖZÜ diýilýar we NAGIL bu dilde erteki, hekaýa many berýär. Türkmen sowet ensiklopediýasy nakyl we at ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-E

    Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - E   Edende tapsaň, töre geçme. ------ ...

    Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - E   Edende tapsaň, töre geçme. -------  (Eden, gapa golaý ýer.) Ekilende ekmedik orlanda aglar. Ekläniň gadryny, saklaňda bilersiň. ...

  Read more
 • Nakyllar

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:   Dag başy dumansyz bolmaz, är başy – hyýalsyz. Dagdan ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:   Dag başy dumansyz bolmaz, är başy – hyýalsyz. Dagdan arkasy bolanyň, daşdan ýüregi bolar. Depegenden daşrak. Dil bilen orak orsaň, bil agyrmaz. Dokl ...

  Read more
 • Agaç ekeni biler, at – bakany. Akylly başda biler, akmak-başa gelende. Alma biş, agzyma düş. Atalar sözi ...

  Agaç ekeni biler, at – bakany. Akylly başda biler, akmak-başa gelende. Alma biş, agzyma düş. Atalar sözi – akylyň gözi. Aýdyjy akmak bolsa, diňleýji dana gerek. Aýdylan söz – atylan ok. Azapsyz ýeriň ...

  Read more