Juni 30, 2022

Kultur ojagy
 • Agyr gelen habar

  Agyr gelen habar   Agşam ara toý myhmanlaryna çekdirme çekilipdi. Giň bir otagda, tabak başyna 3-4 a ...

  Agyr gelen habar   Agşam ara toý myhmanlaryna çekdirme çekilipdi. Giň bir otagda, tabak başyna 3-4 adam bolup iýip otyrdyk. Jaýyň ileri tarapynda bize ýakyn oturan inçe we süýri boýly bir myhman, ...

  Read more
 • Pyragynyň doglan gününiň şanyna

  SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ   Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanj ...

  SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ   Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini, dünýä türkmenleriniň hatarynda, biz he ...

  Read more
 • SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ

  Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan günü ...

  Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini, dünýä türkmenleriniň hatarynda, biz hem Köln şäherinde saz-söhbetli şowhunly d ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerinden:

  Çaga-da eje diýip aglar, uly-da. Çakylyksyz baran düşeksiz oturar. Çaman ördek ir uçar. Çanak döwügi sepl ...

  Çaga-da eje diýip aglar, uly-da. Çakylyksyz baran düşeksiz oturar. Çaman ördek ir uçar. Çanak döwügi seplener, ýürek döwügi eplener. Çopana meýlis haram. Çöl görki suw, suw görki guw. Çyn söz kasam is ...

  Read more
 • Öý

  ...

 • BITIK, BITIKÇI – sözleri hakda

  Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp Ⅵ-Ⅷ asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýady ...

  Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp Ⅵ-Ⅷ asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýadygärliklerinde bitig, bitmek sözleri ulanylypdyr. ... Gadymy türki dilleriň ählisinde “hat”, “ýa ...

  Read more