Dezember 05, 2022

Dabaralar
 • Bahar baýramy (Nowruz 2017)

  Bahar baýramy  (Nowruz  2017) Bahar baýramy ( Nowruz) her ýylyň 20-, 21-nji Martynda Orta Asiýa, Balkan, ...

  Bahar baýramy  (Nowruz  2017) Bahar baýramy ( Nowruz) her ýylyň 20-, 21-nji Martynda Orta Asiýa, Balkan, Kafkaz, Gara deňiz ýakasy hem Orta Gündogarda dabara bilen gutlanýar! Türkmenler hem Nowruzy ga ...

  Read more
 • GÖWNI AÇYGYŇ ÝOLY AÇYK

  GÖWNI AÇYGYŇ ÝOLY AÇYK   Gadyrdan dostlar,   Bu ýyl Gurbanlyk baýramynyň mynasybetine Türkmen K ...

  GÖWNI AÇYGYŇ ÝOLY AÇYK   Gadyrdan dostlar,   Bu ýyl Gurbanlyk baýramynyň mynasybetine Türkmen Kultur Ojagynyň guran duşuşygyna gelen güler ýüzli myhmanlary tebigat hem açyk göwün bilen garşy ...

  Read more
 • Pyragynyň şadyýan dabarasynda

  Pyragynyň şadyýan dabarasynda   Magtymguly Pyragyň doglan gününiň şanyna bu ýyl Köln şäherinde geçir ...

  Pyragynyň şadyýan dabarasynda   Magtymguly Pyragyň doglan gününiň şanyna bu ýyl Köln şäherinde geçirilen dabara, oňa ýakyndan we uzakdan gelip gatnaşan myhmanlaryň aýdyşyna göra, örän owadan we g ...

  Read more
 • Pyragynyň doglan gününiň şanyna

  SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ   Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanj ...

  SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ   Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini, dünýä türkmenleriniň hatarynda, biz he ...

  Read more