Dezember 07, 2022

Çykyşlar
  • SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ

    Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan günü ...

    Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini, dünýä türkmenleriniň hatarynda, biz hem Köln şäherinde saz-söhbetli şowhunly d ...

    Read more