Dezember 07, 2022

Goşgular
 • BOLMASA

  El bermez ýaryň bolmasa, Synaňda naryň bolmasa, Delsiň bilbil nagmasyna, Ýyllarda ýazyň bolmasa. *** Dagl ...

  El bermez ýaryň bolmasa, Synaňda naryň bolmasa, Delsiň bilbil nagmasyna, Ýyllarda ýazyň bolmasa. *** Daglary ýaksa heseriň, Galsa ebedi eseriň, Rast hem bolsa diýme sözüň, Içinde duzuň bolmasa. *** Üm ...

  Read more
 • HAZAN

  Sary hazan geldi meniň ülkäme, Çölleriň gujagy saraldy gitdi. Bulut oýnap çal reňkli asmanda, Goja daglaň ...

  Sary hazan geldi meniň ülkäme, Çölleriň gujagy saraldy gitdi. Bulut oýnap çal reňkli asmanda, Goja daglaň başy garaldy gitdi. *** Hazan Hazar boýdan leşgerin çekdi, Tomus baýram edip kilimin kakdy, Gi ...

  Read more
 • ÝEKELIKDE  Settar Sowgy

    Settar Sowgy Ýekelikde   Ýekelikde ýaşaýaryn. Ýaşaýyş Pitne ýok, -----görip ýok, ----------ga ...

    Settar Sowgy Ýekelikde   Ýekelikde ýaşaýaryn. Ýaşaýyş Pitne ýok, -----görip ýok, ----------galp ýok ýerde.   Şular bilen dem alýaryn başa-baş. Dert ýok, -----gaýgy ýok, ----------gary ...

  Read more
 • “Ýaş ýazyjylar üçin”- Hekim Behrami

  “Ýaş ýazyjylar üçin” Ýaz ogul, Ýaz, “Ýazylmaly şular” diýänleriňi, Akylyňdan geçen, Ýüregiňi ýakanlary, D ...

  “Ýaş ýazyjylar üçin” Ýaz ogul, Ýaz, “Ýazylmaly şular” diýänleriňi, Akylyňdan geçen, Ýüregiňi ýakanlary, Duýgularyňy tolkundyran, Ýa hezil beren, Ganat bolup asmanlara uçuran, Ýa-da ýaş bolup gözleriňd ...

  Read more