Januar 26, 2023

Aýdymlar
 • Sil galmaz - halypa Nazarly Mahjubi

  Sil galmaz    Altmyş başly, ala garly daglardan, Duman göçer, ýagmyr geçer, sil galmaz. Şeýda b ...

  Sil galmaz    Altmyş başly, ala garly daglardan, Duman göçer, ýagmyr geçer, sil galmaz. Şeýda bilbil mesgen tutan baglardan, Hazan urar, ýaprak gaçar, gül galmaz. *** Jana degse garrylygyň z ...

  Read more
 • Alan ýagşydyr - halypa Nazarly Mahjubi

  Alan ýagşydyr Adam ogly, bu dünýäge gelensoň, At bilen abyraý alan ýagşydyr. Bir namardyň saýasynda bolan ...

  Alan ýagşydyr Adam ogly, bu dünýäge gelensoň, At bilen abyraý alan ýagşydyr. Bir namardyň saýasynda bolandan, Bürgüt penjesinde galan ýagşydyr. *** Hataryň görküdir iner, maýalar, Ilimiň kuwwaty merda ...

  Read more
 • „DAMANA ýoly” hakda

          „DAMANA ýoly” hakda   Türkmen bagşyçylyk sungatynyň esasy ugurlarynyň bi ...

          „DAMANA ýoly” hakda   Türkmen bagşyçylyk sungatynyň esasy ugurlarynyň biri-de Damana ýoludyr. Damana ýoly dag (Köpet dag) eteklerinde, aýratyn hem änewli, nohurly bagş ...

  Read more
 • Pyragy:            Aýa döndi   Ýüzi mahy-tabanym,                       Gün ýaly aýa döndi, Çarh old ...

  Pyragy:            Aýa döndi   Ýüzi mahy-tabanym,                       Gün ýaly aýa döndi, Çarh oldy nerdiwanym,                   Gök paýa-paýa döndi.   Bir gün aşyk şowk oldy,             ...

  Read more
 •   Altyň biri Sözleri: Kerim Gurbannepes,      Sazy: Sahy Jepbar   Bir şahada alty nara,        ...

    Altyň biri Sözleri: Kerim Gurbannepes,      Sazy: Sahy Jepbar   Bir şahada alty nara,        ---         Meňzäp duran alty jora, Işden gelip agşamara,      ---         Guýudan suw çekip gi ...

  Read more