Dezember 07, 2022

Bildiriş

Bildiriş

Bildiriş

Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar,

şunuň bilen Sizi Türkmen Kultur Ojagynyň  2019-nji ýylda, Köln şäherinde

geçirjek käbir duşuşyklarynyň bellenen günleri bilen tanyşdyrýarys:

23.03.2019- Şenbe güni:          BAHAR baýramy
11.05.2019- Şenbe güni:          PYRAGY atamyzyň doglan güni
11.08.2019- Ýekşenbe güni:    GURBANLYK duşuşygy

 

Biziň email adresimiz:                     turkmenkultur@gmail.com

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.