Dezember 07, 2022

BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP

BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP

BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP

 

Gadyrdan dostlar,

soňky günlerde Kölnüň gögünden Gündogara tarap uçup geçen durnalar, ýetip gelýän güneşli ýaz möwsümini habar berdiler.

Muny duýup, biz hem täzeden oýanmagyň, döredijiligiň, dürlüligiň we gözelligiň taýsyz nusgasy bolan bol bereketli bahary aýdym-sazly we şowhunly dabara bilen garşylamaga taýýarlanýarys.

 Siz hem gelip goşulsaňyz  bahar meýlisimiz bir kemsiz bolar.

Duşuşyk ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany:  Şenbe güni, 23.03.2019- sagat   18:30-22:30

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 02.03.2019

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.