Dezember 07, 2022

BAHAR BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

BAHAR BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!
Photo Credit To https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29425250_423744528039426_1291471866766032896_n.jpg?_nc_cat=0&oh=37fd323b1f375f0329250c846687bea0&oe=5B4061AA

Gadyrdan dostlar,

Ýetip gelen alabahary Size tüýs ýürekden gutlap, baryňyza berk jan saglyk we ak bagt arzuw edýäris.

Her günüňiz alaýaz, her günüňiz bahar bolsun ýoldaşlar.

Bu görkana günlerde, Size medeni işleriňizde-de üstünlik we ýeňiş arzuw edip, iberýän dostlukly hem içgin salam we alkyşlarymyzy kabul ediň!

“Bahar meýlisinde çyksaň seýrana,
Türkmen sährasynyň aldyr gülleri.”… (Gurbannazar Ezizow)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.