Dezember 07, 2022

Bahar baýramy (Nowruz 2017)

Bahar baýramy  (Nowruz  2017)

Bahar baýramy  (Nowruz  2017)

Bahar baýramy ( Nowruz) her ýylyň 20-, 21-nji Martynda Orta Asiýa, Balkan, Kafkaz, Gara deňiz ýakasy hem Orta Gündogarda dabara bilen gutlanýar!

Türkmenler hem Nowruzy gadymdan bäri sazly- söhbetli şadyýanlyk bilen gutlaýarlar! Baharda tebigatyň täzeden janlanyp, dürli nygmatlary ynsana we ähli jandarlara hödürleýändigine türkmenler hem minnetdarlyk bilen garap, Nowruzy söýginiň, ýaşaýşyň, döremegiň we bereketiň symwoly diýip tanyýarlar.

2009-njy ýylyň 30-njy septembirinde UNESCO nowruzy ynsanyň uly medeni mirasy hökmünde resmi hasabata aldy! 2010-njy ýylyň 10-njy Maýynda Birleşen Milletler Guramasy-da” halkara nowruzy”dostluk  güni diýip yglan etdi!

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.