Article 25
Juni, 2022
 • NAKYLLAR – (E…-2)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider ...

Mai, 2020April, 2018März, 2018
 • AZ BOLSUN, UZ BOLSUN!

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ...

 • AZ BOLSUN, UZ BOLSUN!

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ...

 • BAHAR BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

  Gadyrdan dostlar, Ýetip gelen alabahary Size tüýs ýürekden gutlap, baryňyza berk jan saglyk we ak ba ...

 • Ýaz ýazmy ýa-da tomus?

  Türkmen diliniň düşündirişli sözlügine görä: ÝAZ [ýa:z], at. 1. Gyşdan soň gelip, mart, aprel, maý a ...

 • Dr. Mejid Bastan

  Türkmen Kultur Ojagynyň 21 ýyllygyny gutlap, ulularymyzyň aýdan sözlerinden! Türkiýeden hormatly Dr. ...

Show More post