Article 150
July, 2020
 • Gynançly habar!

  Bu dünýä goýä bir kerwensaraýmyş, Gelen ýük ýazdyryp, geçip baradyr. (Pyragy) Gynançly habar! Bu gün ...

 • “ISKENDERIŇ ŞAHY BAR”

  Rowaýat- (Taryhy şahslar, wakalar bilen baglanyşykly erteki häsiýetli hekaýalara rowaýatlar diýilýär ...

 • “DAÝHAN” NÄME DIÝÄR?

  Ýaňy golaýda şahyr Annamuhammet Sadaň „Daýhan” atly goşgusy Türmen Kultur Ojagynyň facebook sahypasy ...

 • DAÝHAN

  Daýhan, Ýer başyndan dolanyp geldi. Geldi-de ellerin ýuwdy, Aýaklaryn ýuwdy. Onsoň, Topragyň üstünde ...

 • DUÝGUDAŞLYK

  Türkmen medeniýetini gorap saklamak ugrunda ömür boýy zähmet çeken, Türkmensahraň galjaň ogly Aýdy G ...

May, 2020April, 2020March, 2020 Show More post