Dezember 07, 2022

Atoglan sözi sözlüklerde

Atoglan sözi sözlüklerde

 

 

Atoglan sözi sözlüklerde

Türkmensahrada, Owganistanyň türkmen welaýatlarynda we Türkmenistanyň Daşoguz we Balkan etraplarynda atçapgylarda ýaryşa goşulýan atlary çapýan oglanlara ATOGLAN diýilýär.

Dr. Soltanşa Atanyýazowuň ýazyşyna görä: “Bu adalga arassa türkmen sözlerinden emele gelen aňlatmadyr.”

Sözlüklerde bolsa bu aňlatma köplenç “Çapyksuwar” ady bilen berilýär.

Biz Atoglan sözüne diňe Dr. Mohammad Salih Rasekhyň Türkmen-Däri (Pars) sözlüginde duş geldik. Dr. Rasekh “At oglan” sözüni däri diline  (Beçeýe çaboksawar = بچه چابک سوار  ) “Çapyksuwar oglan” diýip ýazýar.

20.09.2017

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.