Dezember 07, 2022

ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

 

Bütin bir aý çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybadatlaryňyz kabul bolsun!

Päk ýürek bilen eden dogalaryňyz we arzuwlaryňyz hasyl bolsun!

Baýram aýynyň girmegi bilen görjegiňiz toý we şatlyk bolup, indiki ýyllarda ýene şeýle mübärek we mukaddes günlere sag-aman gowuşmagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäris!

 

Türkmen Kultur Ojagy
Köln, 03.06.2019

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.